Ogłoszenia o zamówieniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłosznia

Artykuły

Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej

24 czerwca 2020

Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”

12 czerwca 2020

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami zgodnie z art 10a ustawy Prawo zamówień publicznych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r poz. 344 j.t.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na subdomenie https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

 

25 czerwca 2020 

W dniu 25.06.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wraz z załącznikiem.

 

2 lipca 2020 

W dniu 02.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował modyfikację SIWZ.

 

6 lipca 2020

 W dniu 06.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

6 lipca 2020

W dniu 06.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował Modyfikację SIWZ 2.

 

9 lipca 2020

W dniu 09.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

10 lipca 2020

W dniu 10.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.

Roboty budowlane – 4 zadania.

6 maja 2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 350 000 EURO na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz wydanych na jej postawie aktów wykonawczych.

Przedmiotem zamówienia są:

Zadanie nr 1 - Roboty budowlane związane z remontem biura
Zadanie nr 2 - Roboty budowlane związane z remontem portierni
Zadanie nr 3 - Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem suwnic
Zadanie nr 4 - Roboty budowlane związane z przebudową ogrodzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-04
Data publikacji:2020-02-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sekretariat
Liczba odwiedzin:6106