Ogłoszenia o zamówieniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłosznia

Artykuły

Wykonanie zasilania kontenerów gastronomicznych, sceny oraz WC, wykonanie światłowodów w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej oraz wykonanie rozdzielni głównej licznikowej, złącza do kontenerów i złącza do sceny

28 lutego 2020

W związku z zamiarem zawarcia umowy na Wykonanie zasilania kontenerów gastronomicznych, sceny oraz WC, wykonanie światłowodów w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej oraz wykonanie rozdzielni głównej licznikowej, złącza do kontenerów i złącza do sceny zapraszamy do składania ofert w w/w zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Rozbiórka nieużytkowanego budynku biurowego przy ul. Kościuszki 3 w Dąbrowie Górniczej

24 lutego 2020

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ogłasza przetarg na rozbiórkę nieużytkowanego budynku biurowego, przy ul. Kościuszki 3 w Dąbrowie Górniczej.

Na przedmiot zamówienia w zakresie prac rozbiórkowych składają się:

- czynności przygotowawcze; zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy;
- rozbiórka elementów wyposażenia;
- rozbiórka dachu;
- rozbiórka ścian;
- rozbiórka stropów;
- rozbiórka schodów;
- rozbiórka murów oporowych;
- rozbiórka ogrodzenia murowanego;
- rozbiórka nawierzchni kostki betonowej;
- zabezpieczenie łącznika przylegającego do budynku przeznaczonego do rozbiórki;
- ostateczne uporządkowanie i przekazanie terenu.

"Postępowanie na wybór najemcy browaru rzemieślniczego Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej"

24 lutego 2020

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wybór najemcy budynku wraz z gruntem pod budynkiem i terenem przyległym stanowiących część Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na produkcję piwa w browarze rzemieślniczym oraz świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych. Spółka oferuje 30-letni najem budynków. Potencjalni najemcy na złożenie kompletnych ofert mają czas do 16 marca 2020 roku. Spółka Fabryka Pełna Życia ze swojej strony zobowiązuje się do doprowadzenia wszystkich niezbędnych mediów oraz uporządkowania terenu w sąsiedztwie budynku.

Najważniejsze założenia postępowania przetargowego:

  1. Najemca zobowiązany będzie do wykonania prac remontowych przy browarze i jego wyposażenia ze środków własnych.
  2. Zakończenie przebudowy budynku przyszłego browaru i jego wyposażenie przewidziano na 31 grudnia 2021 roku.
  3. Najemca, wraz z ofertą, zobowiązany jest przedstawić koncepcję przebudowy browaru rzemieślniczego z restauracją, obejmującą wizualizację zewnętrzną budynku, aranżację wnętrz, ogródka gastronomicznego oraz kosztorys budowlany, sporządzone na podstawie wymagań dot. standardu przedmiotu najmu oraz jego zgodności w zakresie wystroju, aranżacji i zastosowanych materiałów do „Szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia” autorstwa pracowni Analog.
  4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

a.) zgodność ze „Szczegółową koncepcją urbanistyczno-architektoniczną Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia”,

b.) wielkość nakładów finansowych na nakłady trwałe, jakie Najemca przeznaczy na dostosowanie pofabrycznych budynków do celów browaru rzemieślniczego z zapleczem gastronomicznym,

c.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu budynku,

d.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu najmu ogródka gastronomicznego.

Do postępowania zaproszono oferentów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem w produkcji piwa w browarze rzemieślniczym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie prac przewidzianych umową, która ma zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, w tym na poniesienie zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-04
Data publikacji:2020-02-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sekretariat
Liczba odwiedzin:969