Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fabryka Pełna Życia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 3/101.

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem:

adres email: sekretariat@fabrykapelnazycia.eu lub pisemnie na adres Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem:

wiadomości email: iod@fabrykapelnazycia.eu lub pisemnie na adres: Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza (z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz rozpatrzenia otrzymanych wniosków i spraw.

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda).

W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

Data utworzenia: 2020.10.05
Data modyfikacji: 2020.10.05
Osoba sporządzająca dokument: sekretariat
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 1518