Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Status prawny

Fabryka Pełna Życia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana
uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 27 listopada 2019 r. w celu
wykonywania zadania własnego Gminy Dąbrowa Górnicza dla realizacji
priorytetowych zadań określonych w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza
2022, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 18 maja 2016
roku.

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice
– Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod nr KRS:
0000824616,
Kapitał zakładowy: 32.765.000,00 zł
NIP: 6292495720
REGON: 385139627

Data utworzenia: 2020.11.12
Data modyfikacji: 2020.11.12
Osoba sporządzająca dokument: sekretariat
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 1748