Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Zakończone postępowania

Przedmiot zamówienia:

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 2 lat obrotowych

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: DZP/01/11/2022
Status: Zakończone
Progi zamówienia:
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 8 listopada 2022
Termin składania ofert: 15/11/2022 12:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Agnieszka Skarboń - a.skarbon@fabrykapelnazycia.eu; Sonia Gorczyca – zamowienia@fabrykapelnazycia.eu;
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie: do dnia 15.11.2022r. do godz. 12:00 -- Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 2 lat obrotowych” zapraszamy do składania ofert.

Zakres został określony w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie,
Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.,  ul. Kościuszki 3/101  41-300 Dąbrowa Górnicza, do dnia15.11.2022r. do godz. 12.00.

Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy DZP/01/11/2022 na Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 2 lat obrotowych, ofert – NIE OTWIERAĆ PRZED 15.11.2022 r. godz. 12:00. Wiadomość powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy DZP/01/11/2022 – NIE OTWIERAĆ PRZED 15.11.2022r. godz. 12:00”

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert 08/11/2022, Redaktor 256.76K
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 08/11/2022, Redaktor 147.49K
Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2022-2023 08/11/2022, Redaktor 63.72K
Załącznik nr 3 Wzór umowy 08/11/2022, Redaktor 341.73K
Załącznik nr 4 Wykaz usług 08/11/2022, Redaktor 46.30K
Załącznik nr 5 Wykaz osób 08/11/2022, Redaktor 44.20K
Załącznik nr 6 Oświadczenie 08/11/2022, Redaktor 38.89K
Informacja z otwarcia ofert 15/11/2022, Redaktor 633.10K

Data utworzenia: 2022.11.08
Data modyfikacji: 2022.11.08
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 3327