Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Zakończone postępowania

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: ZP/07/2020
Status: Aktualne
Progi zamówienia:
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 25 września 2020
Termin składania ofert: 16/11/2020 09:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Sonia Gorczyca – zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 16.11.2020r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 16.11.2020.r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami zgodnie z art 10a ustawy Prawo zamówień publicznych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r poz. 344 j.t.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na subdomenie https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

W dniu 26.10.2020r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wraz z załącznikiem oraz modyfikację SIWZ.

W dniu 29.10.2020r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wraz z załącznikiem oraz modyfikację SIWZ.

W dniu 30.10.2020r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W dniu 03.11.2020r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu 25/09/2020, Redaktor 65.27K
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25/09/2020, Redaktor 65.28K
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25/09/2020, Redaktor 124.24K
Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 18/02/2021, Redaktor 115.65K
Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 23/06/2021, Redaktor 80.33K
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08/09/2021, Redaktor 101.63K

Data utworzenia: 2020.09.25
Data modyfikacji: 2020.09.25
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 2183