Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usług polegających na kompleksowej weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej) i opracowań z tą dokumentacją związanych dla niżej wymienionego zadania oraz czynnym udziale w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”

Zamawiający
Numer postępowania: ZP/01/2024
Status: Aktualne
Progi zamówienia: Zamówienia publiczne, których wartości jest równa lub przekracza kwotę 130 000 PLN netto
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 22 maja 2024
Termin składania ofert: 03/06/2024 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Roman Rajnisz; zamowienia_publiczne@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://fabrykapelnazycia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html do dnia 03.06.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2024r. o godzinie 10:10, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert. Otwarcie ofert jest niejawne.

W dniu 22.05.2024r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował Ogłoszenie o Zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami.

Dostęp do platformy dla wykonawców jest bezpłatny i znajduje się pod adresem:

https://fabrykapelnazycia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar

Data utworzenia: 2024.05.22
Data modyfikacji: 2024.05.22
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 761