Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Zakończone postępowania

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi ochrony stałej oraz imprez organizowanych na terenie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: ZP/01/2021
Status: Aktualne
Progi zamówienia: Zamówienia publiczne, których wartości jest równa lub przekracza kwotę 130 000 PLN netto
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 23 listopada 2021
Termin składania ofert: 01/12/2021 09:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Sonia Gorczyca – zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 01.12.2021r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2021 o godzinie 10:00, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert. Otwarcie ofert jest niejawne.

W dniu 23.11.2021r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował Ogłoszenie o Zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami zgodnie z art 10a ustawy Prawo zamówień publicznych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r poz. 344 j.t.) Ogłoszenie o Zamówieniu oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na subdomenie https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar

Data utworzenia: 2021.11.23
Data modyfikacji: 2021.11.23
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 6248