Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Zakończone postępowania

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: ZP/05/2020
Status: Zakończone
Progi zamówienia: Zamówienia publiczne których wartości jest równa lub przekracza kwotę 130 000 PLN netto
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 12 czerwca 2020
Termin składania ofert: 03/08/2020 09:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Eliza Zioło – e-mail: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 03.08.2020r. do godz.09:30. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 03.08.2020.r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami zgodnie z art 10a ustawy Prawo zamówień publicznych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r poz. 344 j.t.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na subdomenie https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

25 czerwca 2020 

W dniu 25.06.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wraz z załącznikiem.

2 lipca 2020 

W dniu 02.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował modyfikację SIWZ.

6 lipca 2020

W dniu 06.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

6 lipca 2020

W dniu 06.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował Modyfikację SIWZ 2.

9 lipca 2020

W dniu 09.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10 lipca 2020

W dniu 10.07.2020 r. na platformie zakupowej Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 10/07/2020, Redaktor 100.70K
Informacja dotycząca formularza oferty 12/06/2020, Redaktor 27.50K
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12/06/2020, Redaktor 67.33K
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/07/2020, Redaktor 0.00B
Ogłoszenie o zamówieniu 12/06/2020, Redaktor 132.68K

Data utworzenia: 2020.06.12
Data modyfikacji: 2020.06.12
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 823