Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Postępowania których wartość jest poniżej kwoty 130 000 zł netto

Przedmiot zamówienia:

Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 2 lat obrotowych

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: Znak sprawy - 32/2020
Status: Zakończone
Progi zamówienia: Postępowania których wartość jest poniżej kwoty 130 000 zł netto
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 18 grudnia 2020
Termin składania ofert: 07/01/2021 12:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Sonia Gorczyca – zamowienia@fabrykapelnazycia.eu; Agnieszka Skarboń - a.skarbon@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie: do dnia 07.01.2021r. do godz. 12:00 -- Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 07.01.2021r. o godz. 12:10 do siedziby Zamawiającego: Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 2 lat obrotowych” zapraszamy do składania ofert.

Zakres został określony w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie,
Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.,  ul. Kościuszki 3/101  41-300 Dąbrowa Górnicza, do dnia 07.01.2021r. do godz. 12.00.

Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 32/2020 na Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 2 lat obrotowych, ofert – NIE OTWIERAĆ PRZED 07.01.2021 r. godz. 12:00. Wiadomość powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 32/2020 – NIE OTWIERAĆ PRZED 07.01.2021r. godz. 12:00”

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert 18/12/2020, Redaktor 297.38K
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 18/12/2020, Redaktor 26.53K
Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 18/12/2020, Redaktor 51.91K
Załącznik nr 3 Wzór umowy 18/12/2020, Redaktor 276.53K
Załącznik nr 4 Wykaz usług 18/12/2020, Redaktor 15.21K
Załącznik nr 5 Wykaz osób 18/12/2020, Redaktor 41.50K
Załącznik nr 6 Oświadczenie 18/12/2020, Redaktor 16.33K
Informacja z otwarcia ofert 07/01/2021, Redaktor 53.00K
Informacja o udzieleniu zamówienia 27/01/2021, Redaktor 536.59K

Data utworzenia: 2020.12.18
Data modyfikacji: 2020.12.18
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 3380