Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Zakończone postępowania

Przedmiot zamówienia:

Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: ZP/06/2020
Status: Zakończone
Progi zamówienia: Zamówienia publiczne których wartości jest równa lub przekracza kwotę 130 000 PLN netto
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Data ogłoszenia 24 czerwca 2020
Termin składania ofert: 03/07/2020 09:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Sonia Gorczyca - e mail: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie: do dnia 03.07.2020r. do godz. 09:30 -- Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 03.07.2020r. o godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego: Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) 

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu 24/06/2020, Redaktor 168.09K
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24/06/2020, Redaktor 647.97K
Załącznik nr 1 do SIWZ 24/06/2020, Redaktor 430.01K
Załączniki od nr 2 do nr 4 do SIWZ 24/06/2020, Redaktor 576.93K
Załącznik nr 5 do SIWZ 24/06/2020, Redaktor 502.49K
Załącznik nr 6 do SIWZ 24/06/2020, Redaktor 415.01K
Załącznik nr 7 do SIWZ 24/06/2020, Redaktor 571.52K
Załącznik nr 8 do SIWZ 24/06/2020, Redaktor 268.80K
Załącznik nr 9 do SIWZ 24/06/2020, Redaktor 884.48K
Odpowiedzi na pytania dot. ZP/06/2020 24/06/2020, Redaktor 239.27K
Informacja dot. terminu wizji lokalnej 24/06/2020, Redaktor 66.81K
Odpowiedzi na pytania 2 dot. ZP/06/2020 24/06/2020, Redaktor 44.54K
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24/06/2020, Redaktor 62.93K
Modyfikacja SIWZ 24/06/2020, Redaktor 79.28K
Informacja z otwarcia ofert 24/06/2020, Redaktor 41.92K
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24/06/2020, Redaktor 55.63K
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08/09/2021, Redaktor 741.08K

Data utworzenia: 2020.06.24
Data modyfikacji: 2020.06.24
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 1126