Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Zakończone postępowania

Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane – 4 zadania.

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: ZP/04/2020
Status: Zakończone
Progi zamówienia: Zamówienia publiczne których wartości jest równa lub przekracza kwotę 130 000 PLN netto
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Data ogłoszenia 6 maja 2020
Termin składania ofert: 21/05/2020 10:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Eliza Zioło - e mail: e.ziolo@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie: do dnia 21.05.2020 r. do godz. 10:30 - Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 21.05.2020 r. o godz. 11:00 do siedziby Zamawiającego: Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 350 000 EURO na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz wydanych na jej postawie aktów wykonawczych.

Przedmiotem zamówienia są:

Zadanie nr 1 – Roboty budowlane związane z remontem biura
Zadanie nr 2 – Roboty budowlane związane z remontem portierni
Zadanie nr 3 – Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem suwnic
Zadanie nr 4 – Roboty budowlane związane z przebudową ogrodzenia.

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu 06/05/2020, Redaktor 166.65K
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 06/05/2020, Redaktor 1.16M
Załącznik nr 1 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 161.74K
Załącznik nr 2 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 667.11K
Załącznik nr 3 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 665.40K
Załącznik nr 4 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 932.75K
Załącznik nr 5 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 935.11K
Załącznik nr 6-7 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 132.54K
Załącznik nr 8 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 79.13K
Załącznik nr 9 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 43.98K
Załącznik nr 10 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 30.80K
Załącznik nr 11 do SIWZ 06/05/2020, Redaktor 88.84K
Zbiorcze zestawienie ofert 06/05/2020, Redaktor 87.07K
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06/05/2020, Redaktor 127.32K
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06/05/2020, Redaktor 257.21K

Data utworzenia: 2020.05.06
Data modyfikacji: 2020.05.06
Osoba sporządzająca dokument: sekretariat
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 975