Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Zakończone postępowania

Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem suwnic – zadanie 1 oraz roboty budowlane związane z przebudową ogrodzenia – zadanie 2

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: ZP/03/2020
Status: Zakończone
Progi zamówienia: Zamówienia publiczne których wartości jest równa lub przekracza kwotę 130 000 PLN netto
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Data ogłoszenia 6 kwietnia 2020
Termin składania ofert: 21/04/2020 09:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Eliza Zioło - e mail: e.ziolo@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie: do dnia 21.04.2020 r. do godz. 09:30 - Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.04.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zabezpieczeniem suwnic – zadanie 1 oraz roboty budowlane związane z przebudową ogrodzenia – zadanie 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 6 – w zakresie zadania nr 1 oraz 7 – w zakresie zadania nr 2.

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu 06/04/2020, Redaktor 711.53K
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 06/04/2020, Redaktor 1.13M
Załącznik nr 1 do SIWZ 06/04/2020, Redaktor 156.75K
Załącznik nr 2 do SIWZ 06/04/2020, Redaktor 933.45K
Załącznik nr 3 do SIWZ 06/04/2020, Redaktor 936.15K
Załącznik nr 4 do SIWZ 06/04/2020, Redaktor 96.39K
Załącznik nr 5 do SIWZ 06/04/2020, Redaktor 40.82K
Załącznik nr 6 do SIWZ 06/04/2020, Redaktor 35.16K
Załącznik nr 7 do SIWZ 06/04/2020, Redaktor 84.53K
Pytania i odpowiedzi 06/04/2020, Redaktor 55.37K
Zbiorcze zestawienie ofert 06/04/2020, Redaktor 74.61K
Unieważnienie 06/04/2020, Redaktor 44.71K

Data utworzenia: 2020.04.06
Data modyfikacji: 2020.04.06
Osoba sporządzająca dokument: sekretariat
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 960