Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Zakończone postępowania

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie aranżacji Warsztatu Fabryki Pełnej Życia z wykorzystaniem elementów pozyskanych z dawnych zakładów „Defum” w Dąbrowie Górniczej oraz montażem instalacji, w tym oświetlenia scenicznego

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: ZP/02/2020
Status: Zakończone
Progi zamówienia: Zamówienia publiczne których wartości jest równa lub przekracza kwotę 130 000 PLN netto
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 9 marca 2020
Termin składania ofert: 24/03/2020 09:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Eliza Zioło - e mail: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie: do dnia 24.03.2020 r. do godz. 09:30 - Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 24.03.2020 r. o godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego: Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: Wykonanie aranżacji Warsztatu Fabryki Pełnej Życia z wykorzystaniem elementów pozyskanych z dawnych zakładów „Defum” w Dąbrowie Górniczej oraz montażem instalacji, w tym oświetlenia scenicznego. Zadanie polega na uzupełnieniu Warsztatu Fabryki Pełnej Życia o elementy wyposażenia dawnych hal zakładów „Defum” w Dąbrowie Górniczej na podstawie zaproponowanego przez Oferenta projektu aranżacji z wykorzystaniem elementów pozyskanych z dawnych zakładów „Defum” w Dąbrowie Górniczej, wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych, instalacyjnych, dostosowaniem akustyki obiektu oraz dostarczeniu i montażu oświetlenia scenicznego.

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu 09/03/2020, Redaktor 781.47K
SIWZ 09/03/2020, Redaktor 1.37M
Załącznik nr 1 do SIWZ 09/03/2020, Redaktor 183.84K
Załączniki od nr 2 do nr 4 oraz od nr 7 do nr 8 do SIWZ 09/03/2020, Redaktor 288.83K
Załącznik nr 5 do SIWZ 09/03/2020, Redaktor 948.71K
Załącznik nr 6 do SIWZ 09/03/2020, Redaktor 340.35K
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09/03/2020, Redaktor 88.23K
Modyfikacja SIWZ 09/03/2020, Redaktor 37.96K
Zbiorcze zestawienie ofert 09/03/2020, Redaktor 60.18K
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 09/03/2020, Redaktor 50.58K

Data utworzenia: 2020.03.09
Data modyfikacji: 2020.03.09
Osoba sporządzająca dokument: sekretariat
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 795