Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Inne ogłoszenia

Przedmiot zamówienia:

Dzierżawa miejsca z przeznaczeniem pod działalność handlowo-gastronomiczną

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
Numer postępowania:
Status: Zakończone
Progi zamówienia: Inne ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 9 lutego 2022
Termin składania ofert: 03/03/2022 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Sonia Gorczyca
Miejsce składania i otwarcia ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie: do dnia 03.03.2022r. do godz. 10:00 -- Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 03.03.2022r. o godz. 10:30 do siedziby Zamawiającego: Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Przetarg nieograniczony z licytacją na oddanie w dzierżawę miejsca oznaczonego odpowiednio numerem 4
z przeznaczeniem pod działalność handlowo-gastronomiczną w konstrukcjach kontenerowych lub w obiekcie typu food truck na części nieruchomości stanowiącej własność Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. oznaczonej numerem geodezyjnym 33 karta mapy 53 (księga wieczysta nr KA1D/00024308/8) w centrum Dąbrowy Górniczej przy
ul. Kościuszki na terenie Fabryki Pełnej Życia celem wybrania najkorzystniejszych ofert dla tych miejsc.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Dzierżawa miejsca z przeznaczeniem pod działalność handlowo-gastronomiczną” zapraszamy do składania ofert.

Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie,
Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.,  ul. Kościuszki 3/101  41-300 Dąbrowa Górnicza, do dnia 03.03.2022r. do godz. 10.00.

Oferta powinna być opisana: Oferta na dzierżawę miejsca nr 4 pod działalność handlowo-gastronomiczną”,
z dopiskiem „Oferty nie otwierać”  – do dnia 03.03.2022r. do godz. 10:30”. Na kopercie powinny znajdować się dane Oferenta.

Przetarg odbywa się w obecności oferentów w dniu 03.03.2022roku, rozpoczęcie o godz. 10:30. Miejsce: siedziba Fabryki Pełnej Życia przy ul. Kościuszki 3 w Dąbrowie Górniczej.

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o przetargu 09/02/2022, Redaktor 724.95K
Wzór Umowy wraz z załącznikami 09/02/2022, Redaktor 1.06M
Załącznik nr 1 Lokalizacja Przedmiotu Dzierżawy 09/02/2022, Redaktor 47.39K
Powiadomienie o unieważnieniu 24/02/2022, Redaktor 688.78K

Data utworzenia: 2022.02.09
Data modyfikacji: 2022.02.09
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 5345