Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Inne ogłoszenia

Przedmiot zamówienia:

„Postępowanie na wybór najemcy browaru rzemieślniczego Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej”

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania:
Status: Zakończone
Progi zamówienia: Inne ogłoszenia
Rodzaj zamówienia:
Data ogłoszenia 7 października 2020
Termin składania ofert:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Redaktor
Miejsce składania i otwarcia ofert:

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wybór najemcy budynku wraz z gruntem pod budynkiem i terenem przyległym, stanowiących część Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na produkcję piwa w browarze rzemieślniczym oraz świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych. Spółka oferuje 30-letni najem budynków. Potencjalni najemcy na złożenie kompletnych ofert mają czas do 4 listopada 2020 roku. Spółka Fabryka Pełna Życia ze swojej strony zobowiązuje się do doprowadzenia wszystkich niezbędnych mediów oraz uporządkowania terenu w sąsiedztwie budynku.

Najważniejsze założenia postępowania przetargowego:

  1. Najemca zobowiązany będzie do wykonania prac budowlanych przy browarze i jego wyposażenia ze środków własnych.
  2. Zakończenie przebudowy budynku przyszłego browaru i jego wyposażenie przewidziano w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
  3. Najemca, wraz z ofertą, zobowiązany jest przedstawić koncepcję przebudowy browaru rzemieślniczego z restauracją, obejmującą wizualizację zewnętrzną budynku, aranżację wnętrz, ogródka gastronomicznego oraz kosztorys budowlany, sporządzone na podstawie wymagań dot. standardu przedmiotu najmu oraz jego zgodności w zakresie wystroju, aranżacji i zastosowanych materiałów do „Szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia” autorstwa pracowni Analog.
  4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

a.) zgodność ze „Szczegółową koncepcją urbanistyczno-architektoniczną Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia”,
b.) wielkość nakładów finansowych na nakłady trwałe, jakie Najemca przeznaczy na dostosowanie pofabrycznych budynków do celów browaru rzemieślniczego z zapleczem gastronomicznym,
c.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu najmu powierzchni budynku,
d.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu najmu ogródka gastronomicznego.

Do postępowania zaproszono oferentów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem w produkcji piwa w browarze rzemieślniczym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie prac przewidzianych umową, która ma zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, w tym na poniesienie zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych.

Data utworzenia: 2020.10.07
Data modyfikacji: 2020.10.07
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 832