Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Postępowania których wartość jest poniżej kwoty 130 000 zł netto

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi dotyczącej wykonania oceny efektywności przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania: DZP/01/02/2022
Status: Zakończone
Progi zamówienia: Postępowania których wartość jest poniżej kwoty 130 000 zł netto
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 7 lutego 2022
Termin składania ofert: 10/02/2022 12:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Sonia Gorczyca – zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert: Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie, Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza, albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu, do dnia 10.02.2022r., do godz. 12:00.

W związku z zamiarem wyłonienia Wykonawcy i zlecenia wykonania zadania pn.: „Świadczenie usługi dotyczącej wykonania oceny efektywności przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej”, zapraszamy do składania ofert. Zakres został określony w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie, Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu, do dnia 10.02.2022r., do godz. 12:00.

Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zaproszenia do składania ofert – DZP/01/02/2022 na „Świadczenie usługi dotyczącej wykonania oceny efektywności przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej”, ofert – NIE OTWIERAĆ PRZED 10.02.2022r. godz.
12:00. Wiadomość powinna być opisana: „Oferta do Zaproszenia do składania ofert – DZP/01/02/2022 NIE OTWIERAĆ PRZED 10.02.2022r., godz. 12:00”. Otwarcie nastąpi dnia 10.02.2022r., godz. 12:10.

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert DZP/0/02/2022 07/02/2022, Redaktor 1.13M
Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy 07/02/2022, Redaktor 553.54K
Zalacznik_nr_1_do_formularza_ofertowego 07/02/2022, Redaktor 771.76K
Zalacznik_nr_2_do_formularza_ofertowego 07/02/2022, Redaktor 521.57K
Zalacznik_nr_2_OPZ 07/02/2022, Redaktor 873.14K
Zalacznik_nr_3_Wzór_Umowy 07/02/2022, Redaktor 730.10K
Załącznik nr 4 do Zaproszenia 07/02/2022, Redaktor 833.08K
FPŻ_odpowiedzi na pyt. wykonawców_ocena efektywności 09/02/2022, Redaktor 712.95K
Zaproszenie_do_składania_ofert_DZP_modyfikacja 09/02/2022, Redaktor 1.13M
Załącznik nr 3 - wzor umowy_modyfikacje 09/02/2022, Redaktor 731.77K
Zalacznik_nr_1_formularz ofertowy 09/02/2022, Redaktor 27.21K
Zalacznik_nr_4_ Oswiadczenie 09/02/2022, Redaktor 20.65K
Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego -Wykaz osób 09/02/2022, Redaktor 21.73K
Załącznik Nr 2 do Formularza Ofertowego – Wykaz Usług 09/02/2022, Redaktor 22.60K
Informacja z otwarcia ofert 10/02/2022, Redaktor 460.14K
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 14/02/2022, Redaktor 37.07K

Data utworzenia: 2022.02.07
Data modyfikacji: 2022.02.07
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 6424