Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Inne ogłoszenia

Przedmiot zamówienia:

„Postępowanie na wybór najemcy browaru rzemieślniczego Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej”

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania:
Status:
Progi zamówienia: Inne ogłoszenia
Rodzaj zamówienia:
Data ogłoszenia 24 lutego 2020
Termin składania ofert:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Miejsce składania i otwarcia ofert:

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wybór najemcy budynku wraz z gruntem pod budynkiem i terenem przyległym stanowiących część Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na produkcję piwa w browarze rzemieślniczym oraz świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych. Spółka oferuje 30-letni najem budynków. Potencjalni najemcy na złożenie kompletnych ofert mają czas do 16 marca 2020 roku. Spółka Fabryka Pełna Życia ze swojej strony zobowiązuje się do doprowadzenia wszystkich niezbędnych mediów oraz uporządkowania terenu w sąsiedztwie budynku.

Najważniejsze założenia postępowania przetargowego:

  1. Najemca zobowiązany będzie do wykonania prac remontowych przy browarze i jego wyposażenia ze środków własnych.
  2. Zakończenie przebudowy budynku przyszłego browaru i jego wyposażenie przewidziano na 31 grudnia 2021 roku.
  3. Najemca, wraz z ofertą, zobowiązany jest przedstawić koncepcję przebudowy browaru rzemieślniczego z restauracją, obejmującą wizualizację zewnętrzną budynku, aranżację wnętrz, ogródka gastronomicznego oraz kosztorys budowlany, sporządzone na podstawie wymagań dot. standardu przedmiotu najmu oraz jego zgodności w zakresie wystroju, aranżacji i zastosowanych materiałów do „Szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia” autorstwa pracowni Analog.
  4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

a.) zgodność ze „Szczegółową koncepcją urbanistyczno-architektoniczną Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia”,

b.) wielkość nakładów finansowych na nakłady trwałe, jakie Najemca przeznaczy na dostosowanie pofabrycznych budynków do celów browaru rzemieślniczego z zapleczem gastronomicznym,

c.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu budynku,

d.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu najmu ogródka gastronomicznego.

Do postępowania zaproszono oferentów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem w produkcji piwa w browarze rzemieślniczym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie prac przewidzianych umową, która ma zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, w tym na poniesienie zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych.

Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Regulamin postępowania przetargowego (689.03 KB) 24/02/2020, Redaktor 689.03K
Zał. 1 do regulaminu 24/02/2020, Redaktor 145.46K
Zał. 2 do regulaminu 24/02/2020, Redaktor 957.88K
Zał. 3 do regulaminu 24/02/2020, Redaktor 130.38K
Zał. 4 do regulaminu 24/02/2020, Redaktor 435.28K
Zał. 5 do regulaminu 24/02/2020, Redaktor 2.19M
Zał. 6 do regulaminu 24/02/2020, Redaktor 40.31K
Oświadczenie (27.70 KB) 24/02/2020, Redaktor 27.70K
Regulamin (685.80 KB) 24/02/2020, Redaktor 685.80K
Pytania i odpowiedzi (161.15 KB) 24/02/2020, Redaktor 59.02K
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 24/02/2020, Redaktor 40.15K

Data utworzenia: 2020.02.24
Data modyfikacji: 2020.02.24
Osoba sporządzająca dokument: sekretariat
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 579